facebook pixel

Davčne obveznosti pri prodaji nepremičnin

19.01.2024

Prodaja nepremičnine je kompleksen pravni posel, ki s seboj prinaša določene davčne obveznosti, ki načeloma bremenijo prodajalca, v primeru dogovora pa lahko tudi kupca. Pri prodaji nepremičnine je prodajalec zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin, v določenih primerih pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala.

 

Osnovna davčna obveznost prodajalca nepremičnine je plačilo davka na promet nepremičnin. Omenjeni davek znaša 2 odstotka pogodbeno določene vrednosti nepremičnine. DPN je potrebno plačati tudi v primeru odplačne ustanovitve in prenosa stavbne pravice. Prodajalec nepremičnine je dolžan vložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnin v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti, ki nastane s sklenitvijo prodajne pogodbe ali s pravnomočnostjo sodne odločbe. Napoved za odmero davka na promet nepremičnin zavezanec odda osebno ali po pošti in sicer pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži. Potrdilo o plačilu je pogoj za overitev podpisa prodajalca na prodajni pogodbi pri notarju in posledično predpostavka za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Zakon o davku na promet nepremičnin določa oprostitev davka za določene primere, kot so na primer prenosa nepremičnin pri razdelitvi premoženja med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, prenosa nepremičnin v okviru materialnih statusnih preoblikovanj, kot jih ureja zakon o gospodarskih družbah, prenosa nepremičnin iz naslova razlastitev, itn.

Druga davčna obveznost prodajalca nepremičnine pa je plačilo dohodnine od dobička iz kapitala od prodaje nepremičnine. Omenjeno dolžnost prodajalcu nalaga Zakon o dohodnini. Stopnja davka, določena v višini 25 %, se na vsakih dopolnjenih pet let imetništva nepremičnine zmanjšuje za 5% (po petih letih bo 20 %, po desetih letih pa 15 %), po petnajstih letih imetništva nepremičnine pa ste oproščeni plačila tega davka. Prav tako ste oproščeni dohodnine od dobička iz kapitala v kolikor prodajate stanovanje ali hišo z največ dvema stanovanjema, kjer ste dejansko prebivali in imeli prijavljeno stalno prebivališče ter bili lastnik vsaj zadnja 3 leta pred prodajo.

Prodaja nepremičnine prinaša različne davčne obveznosti, ki jih je za uspešno in zakonito izvedbo prodaje nepremičnine treba natančno upoštevati. V izogib težavam s finančnimi organi je posvet s strokovnjakom s področja prodaje nepremičnin in davčnih obveznosti vedno dobra odločitev.